Τμήματα

Τμήματα του εργαστηρίου

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρέχει πληθώρα εξετάσεων
εξατομικευμένες για τους πελάτες σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογας.

Αιματολογικό

Οι αιματολογικές εξετάσεις αφορούν τη μέτρηση ερυθρών & λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων σε ειδικό αναλυτή.

Περισσότερα

Ανοσολογικού & Ιολογικού ελέγχου

Οι εξετάσεις αυτές ελέγχουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος κάτω από καταστάσεις τόσο φυσιολογικές όσο και παθολογικές.

Περισσότερα

Βιοχημικό

Εξετάσεις προσδιορισμού των βασικών λειτουργιών του οργανισμού ελέγχοντας την ηπατική,νεφρική,καρδιακή λειτουργία, την ανοχή στη γλυκόζη κ.α.

Περισσότερα

Καρδιακών Δεικτών

Οι καρδιακοί δείκτες είναι κλινικά χρήσιμοι δείκτες για την διάγνωση εμφράγματος μυοκαρδίου και τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας.

Περισσότερα

Επιπέδου φαρμάκων & ναρκωτικών

Το εργαστήριό μας εξασφαλίζει τον έγκυρο προσδιορισμό επιπέδων φαρμάκων και εξαρτησιογόνων ουσιών στο αίμα σας.

Περισσότερα

Μικροβιολογικό

Οι εξετάσεις που επικεντρώνονται στην ανίχνευση και μελέτη των μικροοργανισμών με βάση τις ικανότητες και τις κλινικές τους εκδηλώσεις.

Περισσότερα

Μοριακού ελέγχου & γενετικής

Στο μοριακό τμήμα του εργαστηρίου μας γίνονται εξετάσεις ανίχνευσης και προσδιορισμού μεταλλάξεων που σχετίζονται με κληρονομικές ασθένειες.

Περισσότερα

Νεοπλασματικών δεικτών

Οι νεοπλασματικοί δείκτες αποτελούν κλινικά χρήσιμους δείκτες στην παρακολούθηση της θεραπείας και της πορείας διαφόρων τύπων καρκίνων.

Περισσότερα

Πηκτικότητας

Οι εξετάσεις ελέγχου πηκτικότητας οδηγούν στην πρόληψη, διάγνωση και έπειτα στη θεραπεία θρόμβωσης ή θρομβοπενίας.

Περισσότερα

Μοριακό & Rapid Test Κορονοϊού

Τεστ ανίχνευσης του γονιδιώματος του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο RT-PCR & Rapid Test σε ασφαλές περιβάλλον.

Περισσότερα

Τεστ αντισωμάτων

Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 για προηγούμενη νόσηση ή αν έχει πλέον αντισώματα.

Περισσότερα

Ορμονολογικό & οστεοπώροσης

Οι εξετάσεις αφορούν μετρήσεις ορμονών και χρησιμεύουν στον έλεγχο ενδοκρινών αδένων και παθήσεων τους.

Περισσότερα