Νεοπλασματικών δεικτών

Συνηθέστερες εξετάσεις :

  • PSA, FPSA, Λόγος
  • A-FP
  • CEA
  • CA 19-9
  • CA 15-3
  • CA 125
  • CA 72-4
  • CYFPA 21-1
  • NSE