Μικροβιολογικό

Κυριότερες εξετάσεις του μικροβιολογικού τμήματος μας είναι : 

 • Καλλιέργεια βιολογικών δειγμάτων (ούρα, κόπρανα, σπέρμα, κολπικό έκκριμα, υγρό τραύματος, δερματικές βλάβες, οφθαλμικό έκκριμα, προστατικό έκκριμα, πτύελα, τραχηλικό επίχρισμα, φαρυγγικό επίχρισμα, ουρηθρικό έκκριμα, ρινικό έκκριμα, πύον) 
 • Απομόνωση, ταυτοποίηση και τυποποίηση μικροβίων 
 • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά.
 • Mυκητόγραμμα

Η επώαση και καλλιέργεια των δειγμάτων αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία και ολοκληρώνεται συνήθως εντός 2 εργασίμων ημερών. 

Γενικές Μικροβιολογικές Εξετάσεις

 • Mayer κοπράνων
 • Strep test
 • Γενική ούρων-μικροσκοπική εξέταση ούρων
 • Έλεγχος για αδενοϊό (ανίχνευση Ag)
 • Έλεγχος για ροταϊό (ανίχνευση Ag)
 • Έλεγχος για χλαμύδια (ανίχνευση Ag)
 • Μικροσκοπική κατά Gram
 • Παρασιτολογική κοπράνων – μικροσκόπηση άμεσου παρασκευάσματος
 • Μικροσκόπηση κολπικού επιχρίσματος

Ορολογικές Εξετάσεις

 • Mono test
 • RPR
 • Widal
 • Wright