Εργαστήριο

Στα διαγνωστικό κέντρο ΑΚΕΣΩ διενεργούνται όλες οι αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές, ορμονολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις καθώς επίσης και εξετάσεις μοριακής βιολογίας.

Διατίθενται εξατομικευμένα check-up βασιζόμενα σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, όπως παθήσεις θυρεοειδούς, νεοπλασιών, σακχαρώδη διαβήτη, έλλειψης βιταμινών, παχυσαρκίας, διατροφική δυσανεξίας και αλλεργιών, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, κ.α. καθώς και προληπτικά check-up σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό και τον τρόπο ζωής.

Το έμπειρο προσωπικό μας έχει πλήρη εξειδίκευση στις αιμοληψίες νεογνών, βρεφών και παιδιών σε συνδυασμό με τον ευχάριστα διαμορφωμένο παιδικό χώρο, συμβάλει στη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για κάθε μικρό ασθενή. Χρησιμοποιούνται ειδικές παιδιατρικές πεταλούδες ελαχίστου μεγέθους και ειδικά φιαλίδια ειδικού μεγέθους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ενόχληση που νιώθουν οι μικροί μας ασθενείς.

Το εργαστήριο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων. Με τη χρήση μοναδικών κωδικών barcode ταυτοποιούνται όλα τα δείγματα από τη στιγμή της δειγματοληψίας έως και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η επικοινωνία των αναλυτών του εργαστηρίου με το σύστημα μηχανοργάνωσης LIS  επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναλύσεων και την αυτόματη καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους στο μέγιστο δυνατό, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα αποτελέσματα ενώ παράλληλα επιταχύνεται σε μέγιστο βαθμό η διαδικασία των εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται στο 90% των περιπτώσεων αυθημερόν, εντός λίγων ωρών από τη λήψη του δείγματος και παραμένουν αποθηκευμένα σύμφωνα με τον κανόνα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR σε ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Σε περίπτωση που ο ασθενής το επιθυμεί, προσφέρεται η δυνατότητα εύρεσης παλαιότερων αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και η αποστολή τους μέσω e-mail είτε στον ίδιο είτε στον θεράποντα ιατρό.

Το ιστορικό των εξετάσεων του κάθε ασθενούς διατηρείται στο εργαστήριό μας με δυνατότητα άμεσης επανεκτύπωσής του οποτεδήποτε χρειαστεί. Επίσης, κάθε φορά που κάνετε εξετάσεις, μπορούμε εύκολα να τις συγκρίνουμε με τις προηγούμενες που έχετε κάνει.

Με την καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας τα αποτελέσματά σας εξασφαλίζονται ακόμα και σε περίπτωση που καταστραφεί ή κλαπεί ο υπολογιστής.