Επιπέδων φαρμάκων & ναρκωτικών

Δυνατότητα ελέγχου επιπέδων φαρμάκων :

 • Επίπεδα αμιοδαρόνης (angoron)
 • Διγοξίνη
 • Επίπεδα κυκλοσπορίνης
 • Φαινοβαρβιτάλη
 • Καρβαμαζεπίνη (Tegretol)
 • Λίθιο
 • Φαινυτοΐνη
 • Βαλπροϊκό οξύ (Depakene)
 • Λεβετιρασετάμη (Keppra)
 • Θεοφυλλίνη
 • Lamotrigine (Lamictal) 

Ανίχνευση εξαρτησιογόνων ουσιών :

 • DRUG TEST (Panel 10 ναρκωτικών ουσιών)
 • Οπιούχα
 • Αμφεταμίνες
 • Βαρβιτουρικά
 • Βενζοδιαζεπίνες
 • Κοκαΐνη
 • Kανναβινοειδή