Εξέταση για Παρβοϊό

Ο ανθρώπινος Παρβοϊός Β19 (Parvovirus B19) είναι ο αιτιολογικός ιός του λοιμώδους ερυθήματος (γνωστού επίσης και ως πέμπτη νόσος) σε παιδιά, ενώ μπορεί να προκαλέσει και απλαστικές κρίσεις σε ασθενείς με αναιμία. 

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει επίσης αρθροπάθειες, εμβρυοπάθειες και απόρριψη του μοσχεύματος μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Ο τρόπος μετάδοσης του ιού δεν είναι απόλυτα γνωστός. Η μετάδοση μέσω σταγονιδίων και η κοπρανο-στοματική οδός, είναι οι περισσότερο ύποπτες. 

Ο Παρβοϊός Β19 πολλαπλασιάζεται στο μυελό των οστών στα πρόδρομα κύτταρα των ερυθροκυττάρων, τα οποία καταστρέφονται κατά τη διαδικασία. Σε ασθενείς που ήδη πάσχουν από αναιμία (δρεπανοκυτταρική αναιμία, χρόνια αιμολυτική αναιμία), η λοίμωξη από τον ιό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των λεγόμενων απλαστικών κρίσεων, κατά τις οποίες η έλλειψη ανεφοδιασμού σε ερυθρά αιμοσφαίρια οδηγεί σε επιδείνωση της αναιμίας.

Η περίοδος επώασης διαρκεί 1-12 εβδομάδες. Χωρίς κάποιο χαρακτηριστικό πρώιμο σύμπτωμα, εμφανίζεται ξαφνικά ένα εξάνθημα και στα δυο μάγουλα που καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνειά τους μέχρι τις ρινοχειλικές πτυχές, το μέτωπο και το στόμα, το οποίο αλλάζει σε χρώμα και σε μορφή σχεδόν κάθε μέρα. Μπορεί να εμφανιστούν επίσης συμπτώματα όπως αρθραλγία (ιδιαίτερα στις γυναίκες), ψευδο- σκωληκοειδίτιδα, εντερίτιδα καθώς και γριππώδη συνδρομή.

Λοιμώξεις με τον Παρβοϊό Β19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οδηγούν σε αποβολές (λοίμωξη στην αρχή της εγκυμοσύνης) και σε σοβαρές εμβρυικές βλάβες (εμβρυϊκός ύδρωπας), σε λοίμωξη στο τέλος της κύησης.