Ασφαλιστικά Ταμεία

Το διαγνωστικό κέντρο Ακεσώ έχει συνάψει σύμβαση με τα παρακάτω ταμεία :

  • ΕΟΠΥΥ:
    Στο ταμείο αυτό ενσωματώθηκαν τα ταμεία: ΟΠΑΔ (Δημόσιο), ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνική κλπ.), ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΥΔΕ, ΤΣΜΕΔΕ), ΤΥΠΑΤΕ.

Άυλη συνταγογράφηση

Με τον αριθμό παραπεμπτικού και χωρίς να προσκομισθεί τυπωμένο παραπεμπτικό πλέον, μπορούν να πραγματοποιηθούν εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.