Αιματολογικό

Στις αιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνονται :

  • Γενική αίματος 
  • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) 
  • ΤΚΕ (Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών) 
  • Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών 
  • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
  • Ομάδα αίματος
  • Rhesus
  • Τεστ δρεπανώσεως
  • Coombs (άμεσος κι έμμεσος)
  • G6PD (για τυχόν έλλειψη ενζύμου)